Politikk - rusomsorg

 

Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis den rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Pressemeldinger, medieklipp og nettsaker her.

 

Stopp diskrimineringen

12.08.2009 Både legene Reisinger, Dalaker og Haraldsen og sosiologene Stokland og Christensen påpeker den store dobbeltmoralen som preger norsk ruspolitikk. Venstre har satt et verdig liv for rusavhengige som en av de viktigste sakene i denne valgkampen, skriver Gunn-Vivian Eide idag.

Les innlegget her

 

Gjør parken overflødig!

16.07.2009 Gjennom BAs reportasjeserie de siste dagene har bergenserne fått innsikt i de mange tragiske enkeltskjebnene som utspiller seg i Nygårdsparken. Vi kan ikke bare bli lamslått av historiene som kommer frem. Vi må omsette det i konkret handling, skriver Gunn-Vivian Eide i dette innlegget.

Les innlegget her

 

- Det trengs en Venstrepolitiker!

07.03.2009 Venstrepolitiker Gunn-Vivian Eide mener det bør en bergenser inn i regjeringens rusutvalg, og lanserer seg selv. - Bergen er for eksempel svært godt egnet som forsøksby for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, mener hun i dagens BT.

Les saken her

 

Venstre tror ikke heroin løser alle problemer!

14.01.2009 Etter at Gunn-Vivian Eide, på vegne av Hordaland Venstre i BT 22.12. gikk inn for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Bergen, etter modell fra Zurich og Hamburg, har det kommet mange reaksjoner. Her er Eides svarinnlegg i BT 04.01.09:

Les hele innlegget

 

Hordaland Venstre krever en human narkotikapolitikk

24.12.2008 Hvert år dør ca 200 unge mennesker av overdose i Norge. Vi har mellom 11000 og 15000 sprøytenarkomane. Mange av disse befinner seg i Hordaland, primært i Bergen. Narkomani er en sykdom som må behandles medisinsk.

Les hele fråsegnet

 

- Som å nekte KOLS-medisin

19.12.2008 Venstre vil gå i bresjen for utdeling av heroin til de tyngste og mest nedkjørte rusmisbrukerne.

Les saken her

 

Landsmøtet - Krevde ny ruspolitikk

24.04.2009 Gunn-Vivian Eide, stortingskandidat for Hordaland Venstre, satte i dag fokus på en pasientgruppe som systematisk diskrimineres i det norske helsevesenet: de rusavhengige pasientene. – Vi trenger en ny ruspolitikk, konkluderte hun.

Les saken her

 

Ikke én krone til Bergen

11.03.2009 Oslo har ledige akuttplasser for rusmisbrukere, 92 står i kø i Bergen. Oslo får 60 millioner i rustiltak, Bergen ikke en krone, melder BT. - Det må opprettes akuttplasser i Bergen akkurat slik som i Oslo, krever Venstres Gunn-Vivian Eide.

Les saken her

 

Verdighet gjennom individuell behandling

Februar 2009 I Dagbladet 8.februar etterlyser KrF-politikerne Laila Dåvøy og Inger Lise Hansen mer verdighet i rusbehandling. De opplever at medisinering og statlig overtakelse av rusavhengigheten, ser ut til å være svaret på ethvert rusproblem.

Les innlegget her

 

Hvis ingen går i fella…

23.01.2009 Rolf Johansen er bekymret i BT 13. januar og skriver at heroinassistert behandling kan bli en felle for unge heroinavhengige. Han trekker også frem en rekke viktige tiltak som jeg er helt enig i. For eksempel bedre kunnskap om rusbehandling blant allmennleger og egne avdelinger for pasienter med rusavhengighet og psykiatri.

Les innlegget

 

Bygg opp Blåbærlia - ikke bygg ned psykiatrien

2008 Hordaland Venstre ser med stor bekymring på forslaget fra psykiatrisk divisjon i Helse Bergen om å legge ned en avdeling på Blåbærlia.

Les hele saken

 

Venstre for gratis heroin

Venstre vil gå i bresjen for utdeling av heroin til de tyngste og mest nedkjørte rusmisbrukerne.

Les saken her

 

 

 

 

Jeg jobber som lege på Haukeland universitetssykehus og holder på med spesialisering innen psykiatri.

Tidligere har jeg vært leder av Norges Unge Venstre og kommunalråd i Bergen.

 

For tiden er jeg styremedlem i BIFF og styreleder i BIT Teatergarasjen, samt styremedlem i Hordaland Venstres fylkesstyre og i Bergen Parkering KF. Jeg er også aktiv i Sydnes og Nøstet velforening, der jeg er leder for sjøbadkomiteen.