Politikk 

 

         

Samferdsel og miljø                      Fødsel og barsel

 

         

Helse og velferd                             Rusomsorg

 

                   

Liberale rettigheter                       Annet

 

 

Jeg jobber som lege på Haukeland universitetssykehus og holder på med spesialisering innen psykiatri.
Tidligere har jeg vært leder av Norges Unge Venstre og kommunalråd i Bergen.

For tiden er jeg styremedlem i BIFF og styreleder i BIT Teatergarasjen, samt styremedlem i Hordaland Venstres fylkesstyre og i Bergen Parkering KF. Jeg er også aktiv i Sydnes og Nøstet velforening, der jeg er leder for sjøbadkomiteen.