Om meg


Mitt navn er
Gunn-Vivian Eide og jeg er Hordaland Venstres 3. kandidat til stortingsvalget i høst.

 

Men hvorfor er jeg Grønn, liberal og ambisiøs?

 

Grønn
Klimaet på jorda er i dramatisk endring, og Norge må være en pådriver i arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser. Vi må gå fra å være en fossilnasjon til en fornybar nasjon. Å legge om skattesystemet fra rød til grønn skatt er noe av det mest miljønyttige vi som samfunn kan gjøre. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Derfor vil Venstre ha et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud. Venstre i regjering vil prioritere videre utbygging av bybanen i Bergen, samt styrke kollektivtrafikken i hele Hordaland. Vi vil bevilge penger til opprustning av Bergensbanen slik at du kan reise med tog fra Bergen til Oslo på 4 timer innen 2020. Dette kan bli begynnelsen på et fremtidig nett av høyhastighetsbaner mellom de store byene.

Venstre hadde miljøvernministeren i den eneste regjeringen i verden som har gått av på en miljøsak - da Stoltenberg overtok regjeringsmakten i 2000 fordi AP var så ivrig etter å bygge forurensende gasskraftverk. Venstre ønsker regjeringsskifte for å bidra til et mer miljøvennlig samfunn, men vi vil ikke delta i en regjering som tillater oljeboring i Vesterålen eller Lofoten.

 

Liberal
Venstres ideologi kjennetegnes av en sterk vektlegging av enkeltmenneskets frihet og ansvar for fellesskapet. Sosial liberalisme står for frihet uten egoisme og solidaritet uten sosialisme. Jeg mener politikken skal legge til rette for at alle mennesker skal få mulighet til å realisere seg selv og bli lykkelige gjennom å søke sitt gode liv. Frihet er en forutsetning for dette. Med friheten følger også et ansvar. Mennesker med frihet har et ansvar for å bidra til gode fellesskapsløsninger som tar vare på folk som faller utenfor, og på miljøet til våre etterkommere.

Venstre ønsker med andre ord borgere med frihet og fellesskapsansvar.

 

Ambisiøs
Venstre kan klare et valgresultat på ca 10 prosent i Hordaland, da får vi trolig inn to mandater. Med et så godt valgresultat blir trolig en sentrum-Høyre-regjering det mest levedyktige alterntivet. Med Lars Sponheim i regjering rykker jeg i så fall inn på Stortinget. Som stortingsrepresentant vil jeg kjempe for et mer liberalt, åpent og mangfoldig samfunn.

Som stortingsrepresentant for Venstre har jeg ambisjoner om:
- å sørge for større og sterkere kommuner og gi dem økt ansvar for helse- og omsorgstilbudet
- å få innført et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole
- å få etablert flere behandlingsplasser og et bedre ettervernstilbud for rusavhengige.
- å innføre heroinassistert behandling for de rusavhengige vi ikke klarer å hjelpe på andre måter. Dette gir økt verdighet, færre overdosedødsfall, redusert kriminalitet og redusert nyrekruttering.
- å arbeide for at det legges til rette for at flere mennesker i livets siste fase kan få nødvendig behandling i sitt eget nærmiljø.
- styrke de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) slik at flere med psykisk sykdom kan få hjelp på et tidligere tidspunkt.
- sørge for at de som oppholder seg ulovlig i landet får rett til helsehjelp utover akutthjelp.
- å få redusert saksbehandlingstiden i utlendingssaker
- å få likestilt selvstendig næringsdrivende med andre arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter.
- å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg jobber som lege på Haukeland universitetssykehus og holder på med spesialisering innen psykiatri.

Tidligere har jeg vært leder av Norges Unge Venstre og kommunalråd i Bergen.

 

For tiden er jeg styremedlem i BIFF og styreleder i BIT Teatergarasjen, samt styremedlem i Hordaland Venstres fylkesstyre og i Bergen Parkering KF. Jeg er også aktiv i Sydnes og Nøstet velforening, der jeg er leder for sjøbadkomiteen.