Biografi

Kort om meg: Mitt navn er Gunn-Vivian Eide og jeg er Hordaland Venstres 3. kandidat til stortingsvalget i høst. Jeg er gift og har to jenter på 15 og 17 år.


Utdanning:
Åsane gymnas, 1980 – 1981
Bergen Katedralskole, språklinjen, 1981-1983
Skiringssal Folkehøyskole i Sandefjord, høsten 1983
Ex.phil og sosiologi grunnfag ved Universitetet i Oslo, 1984 – 1985.
Naturfaglinjen ved voksengymnaset på Bergen Katedralskole, 1992 – 1994 
Universitetet i Bergen, det medisinske fakultet, 1994 – 1995 og 1999 – 2004
(Jeg hadde permisjon fra medisinstudiet fra 1995 til 1999 for å være heltidspolitiker)


Yrkeserfaring:
- Diverse småjobber og sommerjobber bla som Støttekontakt, jordbærplukker, Kirketjenervikar i Åsane menighet,  servitør på Tractøren, renholder bla på Røde Kors Sykehjem, Sekretær i Frydenhaug barnehage i Oslo, sykepleierassistent på Bergen legevakt
- Økonomisekretær i Norges Unge Venstre, 1985
- Fylkessekretær i Hordaland Venstre, 1985 – 1987
- Annonsekonsulent i Fiskaren, 1988 – 1990, det siste året som selvstendig næringsdrivende
- Kommunalråd og leder for Hovedutvalg for byutvikling i Bergen Kommune, 1995–99.
- Sommerjobb/ekstravakter som legevikar på Bergen Legevakt, - 03 til -04
- Turnuslege ved Haukeland Universitetssykehus 2004 - 2005
- Turnuslege i Øygarden kommune 2005 til februar 2006
- Fastlegevikar ved Flaktveit Legesenter, Bergen, februar til august 2006
- Lege i spesialisering innen psykiatri, psykiatrisk divisjon, Helse Bergen, siden august 2006
- Som en del av dette har jeg jobbet et år på forskningsavdelingen og holder nå på å fullføre rapporten ”Om å falle mellom stolene” – et prosjekt der jeg ser på organiseringen av spesialisthelsetjenestens behandling av pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk sykdom.
- Jobber nå på Haukeland Universitetssykehus, avdeling psykose, post H2


Partipolitisk erfaring:

- Økonomisekretær i Norges Unge Venstre og Fylkessekretær i Hordaland Venstre (se over)
- Sentralstyremedlem i Norges Unge Venstre, 1984 – 1985
- Landstyremedlem Norges Unge Venstre, 1985 – 1987
- Styremedlem og kasserer i Hordaland Unge Venstre 1986 – 1989
- Leder for Norges Unge Venstre, 1990 – 1992
- Direktevalgt til landstyret i Venstre, 1992 – 1994
- Varamedlem til fylkestyret i Hordaland Venstre 2006 – 2008
- Medlem av fylkestyret i Hordaland Venstre siden 2008

Offentlige verv:
- Innvalgt i Bergen bystyre fra 1987 til 1999, de siste 8 årene som gruppeleder for Venstre
- Formannskapet, næringstyret og diverse andre utvalg i denne perioden
- Kommunalråd og leder for Hovedutvalg for byutvikling i Bergen Kommune, 1995–99
- Styremedlem Bergen kino, 1999 - 2003
- Styremedlem Stiftelsen Europeisk kulturby 1999-2000
- Styremedlem i Bergen Internasjonale Film Festival siden mai 2004
- Styremedlem Bergen bymuseum 2005-2007
- Styremedlem Bergen Parkering KF siden januar 2008


Organisatoriske Verv:

- Diverse organisasjonsarbeid (speider, sangkor, studentaktivitet etc)
- Styreleder i BIT teatergarasjen siden mai 2008
- Leder av sjøbadkomiteen i Sydnes og Nøstet velforening siden 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg jobber som lege på Haukeland universitetssykehus og holder på med spesialisering innen psykiatri.
Tidligere har jeg vært leder av Norges Unge Venstre og kommunalråd i Bergen.

For tiden er jeg styremedlem i BIFF og styreleder i BIT Teatergarasjen, samt styremedlem i Hordaland Venstres fylkesstyre og i Bergen Parkering KF. Jeg er også aktiv i Sydnes og Nøstet velforening, der jeg er leder for sjøbadkomiteen.